phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים בטיחותיים – כדי לשמור על החיים

ועשית מעקה לגגיך – זהו ציווי אלוקי אותה הצטווינו בתורה. המטרה של המעקה הוא כמובן למען השמירה על חיי אדם. ללא המעקה אנחנו בעצם מסתכנים ועלולים חלילה להיפגע.

כולנו מכירים את הפסוק – ועשית מעקה לגגיך. התורה מצווה להתקין מעקה על גג הבית על מנת לשמור ולהגן עלינו מנפילה מהגג. המצווה של עשיית מעקה זה לא רק על גג הבית אלא בכל מקום אשר משם אנחנו או הילדים שלנו עלולים ליפול. כך שגם כאשר מדובר בחלונות הבית או במרפסות גם שם אנחנו חייבים להתקין את המעקה או הסורגים למען שמירה על החיים שלנו.

מתקינים סורגים ושומרים על החיים

בעבר לא היו כל כך נפוצים הסורגים על חלונות הבתים ובעקבות כך שמענו על הרבה מאוד תאונות בבית של נפילות של ילדים שטיפסו על החלונות בחוסר זהירות כאשר הטיפוס הזה הסתיים בטרגדיות של ממש.

היום אנחנו כבר כמעט ולא רואים בית ללא סורגים היום כולם כבר יודעים שהסורגים זה האלף בית למען השמירה על הבטיחות שלנו ושל הילדים שלנו ואנחנו לא מעזים להיכנס הביתה מבלי שיהיו בו סורגים.

סורגים בטיחותיים בלבד

אז נכון שחייבים סורגים. אבל האם כל סורג יוכל להתאים לנו? אז זהו שזה לא ממש כך. כדי ליהנות מהבטיחות וההגנה של הסורגים אנחנו חייבים להיצמד לכללי התקן. רק סורגים המיוצרים באופן בטיחותי יעניקו לנו את ההגנה הדרושה.

מה זה אומר סורג בטיחותי?

זה אומר שהסורגים מותקנים היטב ואין כל חשש שהם יתנדנדו או יפלו. זה אומר שהסורגים מיוצרים עם הרווחים הנכונים והבטיחותיים ומעניקים לנו את הבטיחות המלאה. רווח גדול מידי עלול להוות סיכון ממשי לנפילה ורווחים צרים עלולים לכלוא גפיים. לכן יש לשמור על כללי התקן ולבחור נכון.

סורגים בטיחותיים. סורגי בטיחות סורגים למניעת פריצות. סורגים יהלום זה אנחנו.סורגים נפתחים,סורגים הזזה,סורגים מעוצבים,שקופים