phone4, phone, contact, telephone, support, call
שערים חשמליים
כאשר מזמינים שערים חשמליים, חשוב לברר האם תו תקן ישראלי והאם ההתקנה תבוצע על ידי גורם מוסמך.
שערים חשמליים משמשים בעיקר להסדרת כניסתם ויציאתם של הולכי רגל וכלי רכב. הם יכולים להיות יעילים עבור בתים, חניות פרטיות, חניונים משותפים או ציבוריים, בתי עסק ומפעלים. התקנת שעריך צריכה להתבצע בצורה מקצועית על ידי גורמים מוסמכים.
מה המשמעות של שערים חשמליים עם תו תקן?
כל נושא התקינה של שערים חשמליים הוסדר על ידי מכון התקנים הישראלי בשנת 2004 והיא כוללת בין השאר התייחסות להתקנת השער וביצוע תחזוקה שוטפת לשמירה על תקינות השער. התנהלות רשלנית או כזו הנובעת מחוסר ידע וניסיון, יכולה להוביל למצבים מסוכנים, אותם ניסה מכון התקנים הישראלי למנוע, כמו הילכדות רכב בין שער לקיר, מחיצת חלקי גוף, התחשמלות, נפילת שער ועוד.
לשם כך קבע התקן כי לשער חשמלי צריכה להיות הגבלת לחץ בעת מעיכה וגם אלמנטים נוספים המשמשים לזהירות כמו עין אלקטרונית שתשמש כחיישן זיהוי בפני מכשול ומנגנון אוטומטי שיהפוך את כיוון נסיעת השער במידת הצורך. בנוסף, השער צריך להיבדק כדי לוודא שהוא אכן נעצר לפני מכשול. את השער עצמו יש לבנות מחומרים חזקים ועמידים, שאינם נפגמים כתוצאה מגשמים או מקרני השמש ואינם צוברים חלודה.
כאשר מזמינים שער חשמלי הנושא תו תקן, אפשר להיות רגועים שהשער עומד בדרישות התקן והוא יוכל לשמש אתכם בצורה טובה ובטיחותית, אך אל תשכחו שיש צורך גם לבדוק את השער מפעם לפעם ולוודא שהוא פועל בצורה תקינה שאינה מהווה סכנה לרכבים, לעוברי אורח וגם לכם, כבעלים.
שערים חשמליים משמשים גם אנשים פרטיים וגם בתי עסקים ומקומות ציבוריים, וחשוב להזמין שער הנושא תו תקן מחברה מוסמכת.