phone4, phone, contact, telephone, support, call
להגן עליך מבית ומחוץ

התקנת סורג טוב הינה תנאי סף עוד לפני כניסה לדירה, מגורים בבית צריכים להיות בטיחותיים ועל הבטיחות אחראי בעל הבית, השהות בבית צריכה להיות מוגנת והסורג יעזור לה להיות כזו.
עוד טרם הכניסה סורג לבטיחות חובה

בית מורכב מהרבה מאוד פרטים ופרטי פרטים, אם מבצעים קניית בית מהקבלן עוד בשעת הבניה הרי שהשלמות ותיקונים יהיו חלק מהאכלוס, אחרי שחברת החשמל ביצעה בדיקה , העירייה בדקה את התשתיות, הכול מוכן והמפתח כבר ביד נותרו עוד מספר דברים שחייבים טיפול עוד קודם המגורים. בין יתר הדברים שיהיו מותקנים עוד לפני הכניסה לדירה יהיו הסורגים.
הגנה מפני סביבה שאינה הגונה

סורגים בחלונות הבית צריכים להיות מותקנים עוד לפני המגורים. במיוחד אם בבית אמורים להתגורר ילדים קטנים, אשר חלון פרוץ מזמין אותם לעלות לטפס אליו. חלון ללא סורג עשוי אף להזמין גנבים ופורצים למיניהם הנוטים לשהות באתרי בניה, במיוחד בתקופה בה הם מודעים לכך שבעלי הבית מביאים את חפציהם ויוצאים לשעות ארוכות מביתם, אנשים שאינם  מהוגנים יוכלו לחדור לבית בקלות ולעשות בו ככל העולה על רוחם.

לבית שלכם את הטוב ביותר

סורגים לבית צרכים להיבחר כבחירה מושכלת, סורג טוב ואיכותי הנושא תו תקן, סורגים העשויים מחומרים איכותיים, ומותקנים כראוי על ידי חברות העוסקות בתחום שנים ארוכות. יש לבחור בסורג המוגן מפני חלודה ועמיד בפני תנאי מזג אוויר משתנים, סורגים חייבים להיות מחוברים לקירות החיצוניים והפנימיים ובכך להבטיח שהסורג לא ישתחרר מהקיר, גם העיטורים על הסורג צריכים להיות מחוברים היטב ומולחמים כראוי כדי להבטיח יציבות מוחלטת של הסורג, כאשר יש מיקרים בהם העיטור מהווה הגנה נוספת על הסורג.

סורג טוב איכות חיים

ככלל התקנת סורגים הוא שלב בסיס עוד טרם כניסה לדירה, במיוחד באזורי בניה ובבתים בהם אמורים להתגורר ילדים קטנים אשר עשויים לסכן את עצמם על ידי טיפוס לחלון בגובה רב, סורג טוב יכיל אישור של מכון התקנים ויותקן על ידי בעל מלאכה מקצועי המכיר את תחום ההלחמות והחיבורים והעיקר שיהיה ישוב טוב.