phone4, phone, contact, telephone, support, call

סורגים בחדרים- 0502452982

להרכיב סורגים בחדרים בבית. היא חשיבה ראשונית של כל אימא דאגנית לפני כניסתם לדירה . ברור לכולם שזאת חשיבה נכונה ומוצדקת
הסורגים נועדו להגן על ילדינו מיפני נפילות מהחלונות.  פתח חלון שלא מוגן הסיכון קיים בכל רגע שאנחנו לא במישמר חלילה.
היום אחרי כל כך הרבה מיקרים שהיו. להורים יש מודעות גדולה יותר.להתקין סורגים בחלונות. הרכבת הסורגים מתבצעת ללא שברים. או נזקים כמו בעבר. הכל הישתנה גם טיב המתכת וצביעה ועוד. הזמינו סורגים לחדרים ותהיו שקטים. הזמינו סורגים בחדרים לילדים ותהיו בטוחים.