phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים לחלונות בבית

האם יש פתרון אחר במקום סורגים בחלונות? כל ההמצאות והחידושים עדיין לא נותנים לנו מענה מושלם. סורגים בשילוב אמצעי בטיחות שונים יכולים להועיל יותר. אך סורגים הם מקור הבטיחות שלנו מהגנבים ובעיקר לשמירה על ילדינו הקטנים . לילדים אין מוסג מה גודל הסכנות כמו למבוגרים. לכן מחובתינו להציב סורגים בחלונות בכדי למנוע נפילות ילדים . 

סורגים זולים

יש סורגים זולים סורגים במחיר זול שניתן לרכוש לחלונות בחדרי הילדים.
סורגים אלה הם הגנה על ילדים ולא הגנה נגד פריצות. מחיר הסורגים משתנה כאשר מדובר בסורגים למניעת פריצות. המחיר גם מישתנה בדוגמאות ובעיצוב הסורגים . יש סורגים ישרים ויש סורגים עם בטן . הבדל במחיר בין סורגים ישרים לסורגים עם בטן הוא כ-20% 
סורגים לחדרי ילדים עושים אצלינו סורגים יהלום זה אנחנו 
 שרות סורגים ברמה אחרת