phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים לחלונות


בעבר לא היה מצוי כל כך שאנשים התקינו סורגים על חלונות הבית. הילדים ידעו שאל החלון לא מתקרבים עם כיסא ובלילה מגיפים היטב את התריסים מאימת פורצים וכך התנהלו להם החיים. בשנים האחרונות אנחנו כמעט ולא מוצאים חלון שאינו מסורג ולא רק בבתים השוכנים בקומות גבוהות. גם בקומות הנמוכות ישנם הסורגים הבאים להגן על הבית מפני פריצה.
אנשים מהדור הקודם רואים לפעמים את הסורגים כאובייקט מעיק המזכיר להם מתקני כליאה. בעבר כמעט ולא ראינו את הסורגים בחלונות הבתים. החלונות היו פתוחים ופרוצים לרווחה לעבר העולם הגדול מבלי שהסורגים יטשטשו ויפריעו להשקיף על הנוף. אין מה לומר. ברור שבית כזה ללא סורגים נראה יותר יפה ואוטנטי. אך, ההכרח לא יגונה ואנחנו עדים לכך שהיום אין כמעט בית אשר חלונותיו אינם מסורגים. זהו האלף בית בכל בית עוד לפני שאנחנו נכנסים להתגורר במקום.
סורגים לחלונות – למה זה חשוב?
אם בעבר לא היה בהם צורך, למה בימינו הם הפכו למוצר חשוב כל כך?
השאלה הזו לא נכונה מיסודה. נכון שבעבר לא ממש השקיעו בהתקנה של סורגים אך זה ממש לא בגלל שלא היה בהם צורך. היה בהם צורך בדיוק כמו היום אלא שלא הייתה מודעות מספקת לעניין. הסורגים לא היו נפוצים כל כך ולא היו כל כך הרבה בתי עסק כפי שיש לנו היום לצורך התקנת הסורגים. משום כך דבקה הסטיגמה של בית כלא לבתים אשר בהם כן התקינו את אותם הסורגים.
הסורגים חשובים במיוחד עבור שתי מטרות:
ביטחון לילדים – חלונות ללא סורגים מהווים סיכון מתמיד עבור ילדים קטנים שלא מודעים לסכנה שבדבר והם עלולים לטפס וליפול חלילה מהבית.
ביטחון מפני פריצה – פורצים שרואים סורגים, לא ינסו בדרך כלל לפרוץ אותם.