phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים לילדים


בית עם ילדים חייב סורגים. נקודה. אין על כך חולק. היו הרבה מאוד אסונות שקרו אצל משפחות שחשבו כי זוהי חכמה גדולה לזלזל בדבר ובעקבות כך, נגדעו חיים צעירים של ילדים תמימים שטיפסו על החלון רק כדי לעשות שלום לציפורים כאשר אף אחד לא שם לב והסיפור הזה הסתיים רע מאוד בסופו של דבר.
'ועשית מעקה לגגיך' זהו ציווי שהצטווינו מהתורה. בתורה הקדישו לשם כך פסוק שלם כדי להראות לנו כמה חשוב לשמור על החיים אותם קבלנו וכמה עלינו להשקיע ולהשתדל על מנת שלא לפגום בהם. המצווה לעשות מעקה לגג אינו תקף רק לגג. זה כולל כמובן כל פתח וכל פריצה אשר ממנו עלולים להיפגע וחלילה לקפח חיי אדם. סורגים בבית הם ללא כל ספק השתדלות מינימלית שעל כל הורה לעשות כאשר הוא נכנס להתגורר בבית חדש או בבית אשר חלונותיו אינם מסורגים.
סורגים לילדים – רק על פי תו תקן מחמיר ביותר
סורגים בבית אמורים להיות מותקנים בהתאם לתו תקן מחמיר ביותר על מנת שהסורגים אכן יעניקו לבית את מירב הביטחון הן מפני פריצות והן למען בטיחותם של הילדים. הרווחים שבין סורג לסורג אמור להיות בגודל מסוים על מנת למנוע כליאה של ראש או רגל של ילד אך מצד שני שיהיה צפוף מספיק על מנת למנוע נפילות. גם העיטורים והעיצובים אמורים להיות באופן כזה שימנעו שריטות או פגיעות אחרות כאשר באים אתם במגע וכטבעם של ילדים הם נהנים להיכנס אל הסורגים שבחלון ולשבת משך שעות על אדן החלון ולצפות בנוף.
משום כך קיימת חשיבות עליונה בבחירה הנכונה בסוג ובדגם של הסורגים הרצויים.
רק לאחר שתתקינו את הסורגים תוכלו לעבור ולהתגורר בבית.