phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים מעוצבים

מעצבים את הבית מבחוץ ומבפנים

סורגים יכולים לשמש למטרות שונות ואם בעבר הם היו נראים כמוצר שנועד לביטחון בלבד, הרי שהיום סורגים מיועדים במקרים רבים לצרכי עיצוב בלבד!
נראה כי היום סורגים הם הרבה מעבר למוצר פרקטי, סורגים של היום הינם מוצר עיצובי לא פחות מאשר מוצר המהווה ביטחון כאשר במקרים רבים הם מותקנים רק לשם ההופעה וכלל לא לשם היעילות. כך נראה בתים בהם מותקנות מדרגות והסורג אינו נצרך לשם תמיכה אלא הוא רק מהווה אמצעי ליופי, גם בתוך חצרות הבתים לעיתים מותקנים סורגים מעוצבים באופן חלקי כדי לתת מראה יוקרתי,  בכניסה לבניינים יוקרתיים ועוד.
חשוב לדעת כי היחס לסורגים מעוצבים שמותקנים רק לשם יופי הינו שונה באופן מהותי מסורגים שנועדו לשם בטיחות, אם בסורגים שנועדו לבטיחות אסור להתקין עיטורים וקישוטים לאורך כל הסורג הרי שבסורגים מעוצבים לשם נוי ושדרוג המראה העיטורים הם חלק בלתי נפרד מהסורג והם מהווים את הסיבה המרכזית להתקנת הסורג.
 גם התקנת הסורג בין סורגים לביטחון לסורגים מעוצבים היא שונה, כאשר הפערים בין השלבים של  הסורגים שצריכים להיות קטנים ולא קטנים מידי בסורג רגיל הרי שבסורג מעוצב הפער לא חייב להיות קטן והוא צריך להיות בטוח ברמת המינימום ולא ברמת המקסימום ולהתחשב רק באפקט ההופעה ולא במשמעות של הביטחון.
כך ניתן לראות אפיונים רבים המהווים שוני בין סורג מעוצב לסורג לביטחון, כאשר חברה מקצועית העוסקת בהתקנת סורגים מקפידה על סורגים איכותיים בהתאמה לצרכיו של הלקוח והדרישות של המקום בו הוא רוצה להתקין את הסורגים כך שחשוב להיעזר בחברה מובילה ובעלת ניסיון מתחום הסורגים שתתקין את הסורג הטוב והמתאים ביותר למטרה לשמה מותקן הסורג ואותה הוא צריך לשמש.