phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים מעוצבים
דוגמאות סורגים מעוצבים משתנים לפי תוספות אלמנטים בתוך מסגרת הסורגים. סורגים מעוצבים
בדרך כלל מחירם גבוהה ביחס לסורגים לא מעוצבים. ייצור הסורגים תמיד בסטנדרת לפי תקן במרחק העמודונים של 10 ס'מ ואת העצובים ניתן לשלב בניהם.סורגים מעוצבים אשר מרחק העמודונים יהיה מעל 10 ס'מ לא יעמדו בתקנים. הרכבת האלמנטים בסורגים המעוצבים מתחברים לאורך הסורגים מעוצבים .ויוצרים גם חיזוק לסורגים.ניתן לעצב את הסורגים לפי בחירת הלקוח.
סורגים מעוצבים רוצים להזמיi צלצלו עכשיו : 0502452982

סורגים נפתחים דגם ספיר
סורג בטן דגם ספיר
סורג מעוצב דגם כוכבה
סורג חבית דגם יהלום
סורגים מאוזנים דגם יהלום