phone4, phone, contact, telephone, support, call
סורגים – מכל הסיבות שבעולם

כל בית עם ילדים חייב סורגים. זהו דבר ברור עבור כולם ולא נמצא היום בתים אשר לא דואגים למגן את עצמם ולבטח את ביתם באמצעות הסורגים. מה הרווחנו מהסורגים?
בעבר כאשר עדיין לא היו הסורגים נפוצים כל כך אירעו אסונות רבים כאשר ילדים צעירים קיפחו את חייהם בעקבות טיפוס בלתי זהיר על אדן החלון. הבתים היוו גם גורם קורץ במיוחד עבור הפורצים והגנבים שחיפשו ומצאו טרף קל בבתים הללו. אין ספק כי החיים היו הרבה יותר מלחיצים כאשר כל לילה יכול היה להסתיים בבית הפוך ובאיבוד של חפצי ערך על ידי פורצים שניצלו את היעדרן של הסורגים. אך היום כאמור כבר לא נמצא בית שמוותר על הסורגים.
סורגים שומרים חיים -  מה הם מעניקים לנו?
כיום כאשר אנחנו כבר נהנים מהסורגים וכבר לא ממש יודעים איך נראה בית ללא סורגים , כדאי לנסות ולהיזכר איך נראו החיים לפני הסורגים.
ילדים צעירים ידעו כי אל להם להתקרב עם כיסא לכיוון החלונות בבית. כיסא וחלון היוו שילוב קטלני אשר במקרים רבים הסתיימו באסונות כבדים ולא פשוטים כלל.
מלבד הבעייתיות בשמירה על ביטחון הילדים היו החלונות הללו מעין 'פרצה הקוראת לגנב'. אם גנב סימן את הבית שלכם כמקום בעל פוטנציאל לרווחים קלים ונאים – הרי שבאישון ליל או לחילופין כאשר נעדרתם מהבית, היו אלו מנצלים את השקט וחודרים בקלות רבה דרך החלון שממש עמד והמתין להם. אין לתאר את עגמת הנפש הרבה שהייתה מנת חלקם של בעלי הבתים אשר בחלקם נפל הביקור של האורח הבלתי צפוי.
אז אנחנו כבר לא ממש יודעים מה זה כי פשוט התרגלנו שהבית שלנו מוגן וממוגן היטב.
אך עלינו לדעת כי זה לגמרי לא דבר מובן מאליו, ואם אנחנו עומדים בפני מעבר לדירה חדשה עלינו לוודא כי החלונות מסורגים ואם לא, אל לנו להיכנס ולהתגורר במקום לפני שנתקין את הסורגים שישמרו לנו על הבית וכמובן על חיי הילדים היקרים לנו מכל.
נתקין סורגים ונהנה מחיים הרבה יותר שלווים ומשינה הרבה יותר רגועה.