phone4, phone, contact, telephone, support, call
איכות שהיא בטיחות

בטיחות הילדים שלנו היא לפני הכול, כהורים אנחנו מבינים ויותר מכך מרגישים את זה, את האחריות המוטלת עלינו לדאוג לשלומם של ילדנו. הדבר תקף גם לעניין בחירת סורג בטוח לבית
הבית בשביל הילדים

ההתחשבות שלנו במצב המשפחתי, בגילאי הילדים והבטיחות שלהם, באה לידי ביטוי כמעט בכל ההחלטות שלנו אפילו בשיקולים לגבי מקום העבודה, לא אחת השיקול הוא הילדים ובטיחותם, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על המרחב הפרטי, הבית שאמור להתאים יותר מכל לילדים ולמשובותיהם.

סורגים לילדים

סורגים לחלונות או למרפסות הינם תנאי סף לכניסה לבית עם ילדים, אם בעבר סורגים הייתה הגדרה לסוג אחד של סורג. הרי היום, כמו בהרבה תחומים, השיקולים הם רבים בהתאם למגוון האפשרויות, יש סורגים אל חלד, יש מתקפלים, יש עם מנעול ויש סורגים שקופים לילדים. סורגים זהו בסיס למגורים בבית ומתפקידנו לדאוג שהם אכן יהיו מותקנים. ומותקנים כראוי.

ביטחון צבאי בבית

 בניגוד לסורגים רגילים. כאשר מותקנים סורגים שקופים לילדים יש אפשרות לצפות ממרפסת הבית או מהחלון מבלי להרגיש חסרים. כל החזית פרושה לפניהם בצורה אופטימלית, אין צורך לפתוח חלון ולא להתאמץ לטפס עליו. זה חלק מהמעלות של סורג שקוף, בנוסף הסורג השקוף הינו סורג העשוי מחומר איכותי וטוב, כזה שבו משתמשים אף לתעשייה הצבאית, חומר זה נחשב לעמיד במיוחד ומוגן אף יותר מהמתכות למיניהן.
יוקרה ובטיחות בסורג אחד

ניתן לראות בפרויקטים יוקרתיים בעידן הנוכחי שבמרפסות הבתים כולן מותקנים סורגים שקופים, הסורגים מלבד היותם בטיחותיים הינם בעלי מראה אסתטי המשווה יוקרתיות לבית ולמבנה כולו, אין ספק שבחירה בסורג שקוף זוהי בחירה מתאימה ומותאמת לבית המודרני מכל היבט שהוא, בטיחות ויופי, ואפילו נוחות.

הגבהת מעקה שקוף

סורגים שקופים
סורגים לילדים סורגים לחלונות