phone4, phone, contact, telephone, support, call
נגד יתושים
 רשתות לחלונות
רשת יתושים היא רשת אשר מונעת כניסת יתושים לבית ולחדרי הילדים . הרשת נגד יתושים בחלונות מורכבת על אחת מהצדדים של החלון . וביזמן הפתיחה שומרת על כניסת חרקים ויתושים.
ישנם כמה סוגים של רשתות נגד יתושים.ישנה רשת מתכת. ורשת פלסטי. וישנה רשת שקופה .
ברשת השקופה המראה ממש נהדר נקי וללא הפרעה לעין . אפשר להביט מעבר לרשת בצורה ברורה ונקיה . אני נייצר ונרכיב עבורכם רשתות למניעת חדירה של יתושים בחלונות יחד עם הגנה של סורגלון צלצלו עכשיו