phone4, phone, contact, telephone, support, call
לקוח יקר . חפש בעל מקצוע לסורגים

סורגים הם מוצר חיוני ובטיחותי ביטחון הסורגים מתחיל בכך שבחדרי הילדים אנו מחוייבים בהגנה 
להרכיב סורגים בחלונות הבית. ידוע שמחיר הסורגים לא קטן ומשפיע כלכלית על המון לקוחות 
אבל יחד עם זאת חייבים הגנה .

סורגים לחלונות בבית להגנה על ילדים מחוייבת בתקינות . הדבר הראשון לפני היופי או העצוב.
סורגים מותקנים על חלונות יהיו במרווחים של עד 10 ס'מ בין מוט למוט . מסגרת הסורג תהיה פרופיל 25-25
החומר מגולוון לשמירה מפני חלודות . 

צביעת הסורגים
צביעת הסורגים ידנית או בהתזה רטובה תגרום לקילופי צבע ולכיעור כדי להמנע תבקשו צביעה בתנור
צביעת הסורגים בתנור היא צביעה אפוקסית צביעה אחידה חזקה וחלקה. כך תהיו רגועים שנים רבות.
בחירת הגוון נבחרת בעיקר לפי צבע התריסים למראה אחיד.


סורגים נפתחים 

סורגים יכולים להפתח בכמה צורות . סורגים נגררים על מסילה, סורגים נפתחים על ידי צירים ונעילת מנעול, סורגים נפתחים ומתקפלים בכמה דלתות יחד. לסורגים הנפתחים יהיה מנעול עם צלינדר שנינעל לשני צדדים יחד ומונע פריצה . 

הגבהת מעקה שקוף

סורגים נפתחים

מעקה הגבהה למרפסת

תקינות סורגים